Kiến tập 1 tuần tại Nhật Bản   

                               
Vào tháng 6/2018 tập đoàn MIRAIZU đã tổ chức cho nhân viên bên Việt Nam sang thăm và làm việc tại Tập đoàn MIRAIZU, Fukuoka, Nhật Bản.                                    
Mục đích của chuyến kiến tập là thăm quan công trường xây dựng MIRAIZU, học cách nâng cao nghiệp vụ Nhật Bản.                                     
Hơn nữa, trong chuyến kiến tập tại viện dưỡng lão EGAODE TERATSUKA, chúng tôi đã có thể học được cách chăm sóc sức khỏe mang chất lượng Nhật Bản.                                    

                                    

Các hoạt động trong chuyến kiến tập

 

            Thăm quan công ty mẹ                                                  

  

                                      Chùa kushida

 

 

  
   

   

popup

Số lượng:

Tổng tiền: